foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Przemysław Kubicki
Telefon: +48-605-914-967

Pewnie - Profesjonalnie - Bezpiecznie - Wiarygodnie

Nowe licencje od 01-05-2023 r..
 • Żeby nie płakać po utracie danych, płacz i płać za antywirusa, nawet gdy nie ma promocji, bo warto ;)
Wznowienie licencji.
 • Licencja ma dłużej niż 1 rok
  1 rok - cena według cennika zależna od wersji programu
  2 rok - cena pierwszego roku + 85% za drugi rok
  3 rok - cena pierwszego roku + 85% za drugi rok + 80% za trzeci rok
Rabaty branżowe.
 • - Goverment (GOV) - Indywidualne rabaty dla instytucji rządowych przysługują instytucjom administracji państwowej, administracji lokalnej, sądom, prokuraturom, policji, wojsku itp. Nie przysługują firmom będącym własnością skarbu państwa a prowadzącym działalność komercyjną (jednoosobowe spółki skarbu państwa, banki państwowe, itp.). Przykładowe instytucje: komornik sądowy, urzędy miast, wojsko, miejskie schroniska dla bezdomnych zwierząt, centra usług wspólnych, szpitale oraz publiczne przychodnie. Rabat nie przysługuje prywatnym instytucjom medycznym np. prywatnym klinikom stomatologicznym.
 • - Edukacja (EDU) - Rabat dukacyjny przysługuje szkołom wszystkich szczebli oraz instytucjom zajmującym się statutowo edukacją. Jeżeli z nazwy odbiorcy końcowego nie wynika jednoznacznie, że jest to szkoła lub uczelnia, przed udzieleniem rabatu edukacyjnego należy przedstawić dokumenty potwierdzające charakter działalności. Rabat edukacyjny nie przysługuje firmom prowadzącym komercyjnie działalność edukacyjną(organizujących płatne szkolenia). Przykładowe instytucje: biblioteka, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek szkolno-wychowawczy, dom dziecka, ochotnicze hufce pracy, szkoły, uczelnie wyższe.
 • - Non-profit - rabat przysługuje organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Możliwość przyznania rabatu uzależniona jest od statutu Klienta. Przykładowe instytucje, dla których istnieje możliwość przyznania rabatu: OPP, fundacje, stowarzyszenia (NGO).
 • - Mała Szkoła - Licencje przeznaczone dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Nie obejmuje wyższych uczelni oraz szkół policealnych.
 • - Competitive Upgrade (CU) - Rabat CU przysługuje Klientom, którzy zdecydują się na przejście na programy ESET z innego, konkurencyjnego rozwiązania. Upust od cen SRP stosowany jest przy przejściu z programu o równoważnej funkcjonalności. Warunkiem zastosowania rabatu CU jest posiadanie przez Klienta aktualnej, udokumentowanej licencji na rozwiązanie konkurencyjne. Rabat można również zastosować jeżeli licencja na oprogramowanie konkurencyjne już wygasła, jednakże nie mogło to nastąpić później niż 3 miesiące przed zakupem nowych licencji ESET. Rabat CU jest udzielany w przypadku gdy klient posiada co najmniej 50% liczby stanowisk docelowej licencji ESET. Rabat CU przyznawany jest tylko jednorazowo w momencie nowego zakupu rozwiązania ESET. Rabatu nie stosujemy w przypadku rozszerzenia liczby stanowisk.

Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij OK aby zamknąć komunikat i informacja nie pojawiała się więcej.